• Project 4.0 ANDCOM

    Abordări didactice 4.0 în vederea dezvoltării competențelor andragogilor

Despre proiect

Sample Page

Număr proiect: 2019-1-PL01-KA204-065130

Durata proiect: 01.10.2019 – 30.09.2021

4.0 ANDCOM dorește să crească vizibilitatea, conștientizarea și capacitatea de a utiliza soluții din Industria 4.0 în educația adulților slab calificați. Scopul proiectului este introducerea unei noi abordări în ceea ce privește educația adulților cu competențe reduse și slab calificați, dezvoltând abilitățile  andragogiilor (formatori  de adulți), astfel încât aceștia să-și extindă programa și să ofere cursanților o predare eficientă, inovatoare și adaptată nevoilor lor.  Proiectul va aborda abilitățile digitale, competențele TIC și Industria 4.0, aducând inovație în sălile de clasă, precum și creșterea motivației cursanților prin folosirea acestor instrumente.

Consorțiul ANDCOM 4.0 este format din parteneri din diferite zone geografice și profesionale, pentru a asigura implementarea cu succes a acestui proiect cu nivele multiple. Toate rezultatele proiectului vor fi disponibile ca Resurse Educaționale Deschise (RED) în cele 7 limbi ale partenerilor și în limba engleză. Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.