• Projekt 4.0 ANDCOM

    didactic approaches in duty of developing ANDragog’s COMpetences

Opis projektu

Sample Page

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA204-065130

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Projekt 4.0 ANDCOM ma na celu zwiększenie świadomości oraz umiejętności w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0 na potrzeby edukacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. Ponadto projekt ma na celu wprowadzenie nowego podejścia do edukacji dorosłych o niskich umiejętnościach i niskich kwalifikacjach, rozwijanie kompetencji edukatorów w andragogice, aby mogli oni dostosowywać swoje programy nauczania, oraz zapewniać skuteczne, a także innowacyjne nauczanie. Projekt będzie dotyczył umiejętności cyfrowych, kompetencji w zakresie ICT oraz Przemysłu 4.0, co przyczyni się do wprowadzenia innowacji w nauczaniu i zwiększania motywacji u osób uczących się.

Do konsorcjum projektu ANDCOM 4.0, należą partnerzy pochodzący z różnych środowisk geograficznych i zawodowych, dzięki czemu projekt będzie realizowany na wielu poziomach. Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w siedmiu językach partnerstwa, oprócz języka angielskiego.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące.