• Projektas 4.0 ANDCOM

    didaktiniai metodai andragogų kompetencijų vystymui

Apie projektą

Sample Page

Projekto numeris: 2019-1-PL01-KA204-065130

Projekto trukmė: 01.10.2019 – 30.09.2021

4.0 ANDCOM nori padidinti matomumą, žinomumą ir galimybes naudoti pramonės sprendimus švietimo srityje žemos kvalifikacijos suaugusiems. Projektu siekiama pristatyti naują požiūrį į žemos kvalifikacijos ir žemos kvalifikacijos suaugusiųjų švietimą, plėtojant andragogų (suaugusiųjų švietėjų) kompetencijas, kad jie galėtų išplėsti savo programas ir suteikti efektyvų bei novatorišką mokymą, pritaikytą jų klasės poreikiams. Projektas bus susijęs su skaitmeniniais įgūdžiais, IKT kompetencijomis ir „Pramonė 4.0“, naujovių diegimu klasėje, taip pat panaudojant jas kaip priemones, skatinančias besimokančiųjų motyvaciją.

ANDCOM 4.0 konsorciumas yra sudarytas iš partnerių iš įvairių geografinių ir profesinių sluoksnių, kad būtų užtikrintas sėkmingas šio daugiapakopio projekto įgyvendinimas. Visi projekto rezultatai bus prieinami kaip atvirieji švietimo ištekliai septyniomis partnerystės šalių kalbomis ir anglų kalba.

Projektą numatėme įgyvendinti 24 mėnesius.